Tags

,

Fundament prawego rozumu: Dopuścić prawdę do głosu.
Prawda nie zależy od statystyki – od tego, czy tylko jeden człowiek, czy wielu, mówi prawdę.
Poza prawdą są lotne piaski relatywizmu, sceptycyzmu, gnostycyzmu, zwodniczych hermeneutyk i ateizmu. 

„I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (J 8, 32).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.