Tags

, , , , , ,

W perspektywie prawdy doniosłe pytanie brzmi: Czy religia Vaticanum II jest tożsama z wiarą katolicką, wyznawaną i krzewioną przez dwadzieścia wieków przez Kościół Katolicki?
Od nieskorumpowanej odpowiedzi na powyższe pytanie zależą decyzje i działania, prowadzące do zbawienia.
Od nieskorumpowanej odpowiedzi na powyższe pytanie zależy powstrzymanie się od decyzji i działań, prowadzących do potępienia.
Korupcja mentalna jest powszechna.
Wymóg rozumu i wiary katolickiej: dopuścić prawdę do głosu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.