Tags

, , , ,

…veritatem Dei in iniustitia detinent.
„prawdę Bożą tłumią” (Rz 1, 18).

Jest kontestacja i jest konstatacja. Kontestacja to kwestionowanie czegoś, manifestowanie sprzeciwu, podawanie czegoś w wątpliwość. Konstatacja to stwierdzenie.
Czego i kogo dotyczy postulowana kontestacja powszechna? Nurtów, zjawisk, procesów, zdarzeń, wypowiedzi, osób, które w ostatnich kilkudziesięciu latach – z pozycji zmienionej religii oraz gremiów niejawnych – uczyniono wpływowymi oraz obwołano ważnymi, doniosłymi, znaczącymi, wielkimi.
Dlaczego kontestacja? Kontestacja powszechna, ponieważ mamy do czynienia z powszechnym odejściem od katolickiego – odwiecznego i nieskazitelnego – depozytu wiary. Konstatacja obiektywna – z pozycji ortodoksji katolickiej. Odwieczna katolicka nieskazitelna doktryna, przypieczętowana autorytetem Papieży, kontestuje i potępia ten układ.
Jest powszechny problem nieświadomości i emocjonalnego przywiązania do zmienionej religii i jej praktyk.

Gadających głów przybywa. Apologetów zmienionej religii, mistrzów łączenia ognia z wodą, postępu, zmiany, niedookreśleń i zwodniczych hermeneutyk nagłaśniało się i nagłaśnia. Natomiast katolicka ortodoksja jest w niełasce. Ciągle i wciąż. Duchownych nieskazitelnej ortodoksji się „nie widzi”. Także pod „katolickimi” etykietkami. Embargo.
Ratuj się, kto może!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.