Tags

, , ,

Głosów przybywa. I mów o mszy przybywa. I część ludzi – w dobrej wierze, i nieświadomych – znajduje trudność w zaakceptowaniu drakońskich restrykcji w zakresie dostępu do kościołów i do mszy.
Trzeba jednak stawiać pytanie: O której mszy mowa? Kto mówi o katolickiej Mszy Świętej – w rycie rzymskim? Kto mówi o zreformowanej mszy – Novus Ordo Missae?
Rozumny katolicki postulat distínguere – rozróżniać, odróżniać, wyodrębniać – pozostaje w obecnych okolicznościach wołaniem najwyższej aktualności.
Katolicka Msza Święta w rycie rzymskim różni się od mszy zreformowanej – Novus Ordo Missae.
Jeśli więc ktoś mówi czy pisze o mszy, nie lękajmy się pytać: O której mszy mówisz?
Dusze, które są nieświadome, dusze, które są w dobrej wierze, dusze, które jeszcze nie poznały realiów zmiany wiary i kultu – proces trwający przynajmniej kilkadziesiąt lat – niech będą uprzejme podjąć lekturę poważną, rzeczową, autorytatywną, magisterialną, analityczną – katolicką. Należy ufać, że ta katolicka lektura, wsparta wypraszaną na modlitwie łaską Bożą i usilną troską o zachowanie czystego serca, zaowocuje dojrzałym rozumieniem i konsekwentnymi decyzjami: Kult zreformowany porzucę, wierności katolickiej odwiecznej Mszy Świętej dochowam. Dałby Bóg!


Katolickie podstawy magisterialne, doktrynalne i analityczne: tutaj

Katolik kształci się chętnie.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog