Tags

, , , , , , , ,

Pokorna modlitwa, uległość działaniu łaski Bożej oraz katolicka lektura (zwłaszcza tradycyjnych katolickich katechizmów – nasza Biblioteka ‘58!) prowadzą do uczciwej konstatacji: kilkadziesiąt lat temu dokonano powszechnej zmiany doktryny i kultu. W miejsce nieskazitelnej odwiecznej katolickiej doktryny i nieskazitelnego odwiecznego katolickiego kultu zaprowadzono zmienioną doktrynę i zmieniony kult.
W ostatnich kilkudziesięciu latach dokonano już wiele kompetentnych analiz tej sytuacji, wskazując na przyczyny i przejawy odstępstwa oraz podając stosowne remedia. Można stwierdzić, że większość ludzi uważających się za katolików nie jest świadomych lub jest mało świadomych powyższego problemu. Są i tacy, którzy o tym wiedzieć nie chcą lub zaprzeczają oczywistym faktom.
Apel jest taki, aby duchowni, świadomi trwającego już kilkadziesiąt lat odstępstwa, jako dobrzy pasterze – mający świetlane wzorce w historii Kościoła – otwierali swoje usta i nieanonimowo nauczali Chrystusowe owce nieskazitelnej odwiecznej katolickiej doktryny.
Apel jest taki, aby duchowni, świadomi trwającego już kilkadziesiąt lat odstępstwa, jako dobrzy pasterze – mający świetlane wzorce w historii Kościoła – stawali codziennie u ołtarza Pańskiego i odprawiali tę samą Mszę Świętą, która przez tysiąc lat była doskonałym kultem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, uświęcała rzesze dusz, budowała wiarę pokoleń i była największym skarbem polskiej ziemi.
Apel jest także do osób świeckich, już świadomych trwającego kilkadziesiąt lat odstępstwa: Tym, którzy w dobrej wierze jeszcze nie rozumieją kilkudziesięcioletniego dramatu zmiany wiary i kultu, dopomagajmy cierpliwą rozmową i podsunięciem stosownej lektury. I módlmy się wytrwale i codziennie, zwłaszcza na Różańcu, o powszechny powrót katolickiej ortodoksji – w zakresie doktryny, kultu i moralności.
Nasilający się zamęt powszechny jest okolicznością sprzyjającą, aby podjąć wobec Boga decyzje wyraźne, porządkujące i piękne. Katolickie!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog