Tags

,

Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse: anathema sit.
Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła Katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu Sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane, lub zmieniane na inne nowe przez któregokolwiek Pasterza Kościołów – niech będzie wyklęty.
(Sobór Trydencki, Sesja 7, 3 marca 1547, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólności, Kanon 13).

Ryt rzymski jest rytem katolickim, wolnym od błędów, godnym Boga. Zarzut nieposłuszeństwa podnoszony przeciwko duchownym katolickim, którzy związani są wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim jest nie do utrzymania na bazie katolickich pryncypiów doktrynalnych.
Kapłan, który podejmuje decyzję związania są wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim nie występuje przeciwko Kościołowi.
Kapłan, który podejmuje decyzję związania są wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim dochowuje Kościołowi wierności.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog