Tags

, ,

Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei.
„Żaden, który rękę swą przyłożył do pługa, a ogląda się wstecz, nie jest zdatny do królestwa Bożego” (Łk 9, 62).

Decyzja poznawania katolickiej doktryny poprzez lekturę tradycyjnych katolickich katechizmów jest decyzją czystą, katolicką, miłą Niebu i dla duszy naszej zbawienną.
Z takiej decyzji nie będziemy musieli się wycofywać ani za nią kogokolwiek kiedykolwiek przepraszać.
Decyzja oddawania Panu Bogu kultu poprzez związanie się wyłącznie z tradycyjną katolicką Mszą Świętą w rycie rzymskim jest decyzją czystą, katolicką, miłą Niebu i dla duszy naszej zbawienną.
Z takiej decyzji nie będziemy musieli się wycofywać ani za nią kogokolwiek kiedykolwiek przepraszać.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog