Tags

, , , , , , , , , ,

Codex Iuris Canonici (1917):
Can. 1306 § 2. Purificatoria, pallae et corporalia, in Missae sacrificio adhibita, ne tradantur lavanda laicis etiam religiosis, nisi prius abluta fuerint a clerico in maioribus ordinibus constituto; aqua autem primae lotionis mittatur in sacrarium vel, si hoc desit, in ignem.

Kościół Katolicki z dawien dawna otaczał wielką czcią Najświętszy Sakrament. Przejawy tej czci odnoszą się zarówno do wymiaru duchowego, jak i zewnętrznych jej wyrazów.
Praktyka uszanowania, strzeżenia, utrzymania w stanie czystości i piękna wszystkiego, co odnosi się do kultu Eucharystycznego, miała swoje uzasadnienie w wierze w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Jednym z elementów szacunku Kościoła wobec Najświętszego Sakramentu jest troska o bieliznę kielichową: palkę, korporał, puryfikaterz.
Palka przykrywa kielich z Krwią Pańską, na korporale kapłan składa Hostię-Ciało Pańskie (Corpus Domini) i kielich z Krwią Pańską, puryfikaterzem kapłan oczyszcza święte naczynia po spożyciu Komunii Świętej.
Pranie tych przedmiotów/materiałów zarezerwowane jest dla duchownych. Najpierw powinien duchowny przynajmniej dwukrotnie przeprać je, pozostawiając na jakiś czas w wodzie, by ewentualnie obecne na nich cząstki Eucharystyczne (partykuły), które mogłyby się na nich znaleźć, mogły się rozpuścić. Następnie wodę powinien zlać do studzienki kościelnej (sacrarium, piscina) bądź, w przypadku jej braku, do ognia (vedi: CIC 1306, Can. 1306 § 2). Dopiero potem mogą zostać oddane do prania.
Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski w swoim dziele Ceremoniał Parafialny z wielką troską poleca: „Korporały, palki i puryfikaterze, nim zostaną oddane od prania, winny być trzykrotnie przeprane w przeznaczonym na to stosownym (…) naczyniu, przez duchownego wyższego stopnia, od subdiakona włącznie”.
Staranna praktyka detalicznej troski o wszystko, co związane jest z kultem Eucharystycznym miała na celu uszanowanie nawet najmniejszych cząstek Eucharystycznych i wyrastała z wiary w prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną (vere, realiter, substantialiter) obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Szlachetne detale katolickiej troski Eucharystycznej wołają o kontynuację!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog