Tags

, , , , ,

„Nikomu On nie przykazał być bezbożnym
i nikomu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 15, 20).

W oczach Bożych człowiek:

Nie ma prawa do błędu.
Nie ma prawa do grzechu.

Ma prawo do poznawania prawdy.
Ma prawo do realizacji dobra.

Ma obowiązek poznawania prawdy.
Ma obowiązek realizacji dobra.

Haec est vía, ambuláte in ea.
„To jest droga, idźcie nią!” (Iz 30, 21).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube