Tags

, , , ,

Czasy zamętu powszechnego. Kwestia przezwyciężenia herezji i przywracania katolickiego depozytu wiary musi uwzględnić dwa wymiary.

  1. Chronologiczny. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko ostatnich kilka lat, lecz sięgnąć DALEJ WSTECZ i dotrzeć do punktów, które wyznaczają sukcesywne wprowadzanie kolejnych herezji do struktur Kościoła.
  2. Merytoryczny. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko odkształcenia katolickiego depozytu wiary z ostatnich lat, lecz CAŁE SPEKTRUM błędów – oddalania się od nieskazitelnego integralnego katolickiego depozytu wiary.

Katolicki wymóg wierności jest ten: Przywrócić CAŁY nieskazitelny katolicki depozyt wiary – w wymiarze kultycznym, doktrynalnym i moralnym.
Elementy metodologii poważnej. Uczciwej. Katolickiej!


„«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha” (św. Ignacy Antiocheński, List do Efezjan).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube