Tags

, , , , , , , ,

„Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń!” (Mt 18, 6-7).

Rodzicielska – ojca i matki – troska obejmuje dom rodzinny i szkołę.
Szkoła. Drodzy Rodzice, szkoła nie jest bezpieczna. To jest walka na najgłębszym poziomie duchowym, moralnym, kulturowym i cywilizacyjnym. Trzeba diagnozować nurty i zapędy gorszycieli i dawać im zdecydowany odpór.
Jest rzeczą naglącą, aby rodzice wglądali dokładnie w programy szkolne i reagowali śmiało i zdecydowanie, jeśli w szkole ujawnią się nurty gorszące.
Dom. Równocześnie z tak wyrażoną o dzieci troską, należy postawić pytanie: Czy w domu dorośli – rodzice – zachowują nobilitujące wymogi cnoty czystości i skromności, aby dzieci mogły oddychać czystym powietrzem łaski, dobra i prawdy?

Polecam – zwłaszcza Czcigodnemu Duchowieństwu, Rodzicom, Nauczycielom i Wychowawcom – tekst encykliki Piusa XI Divíni illíus magístri.
W czasach zamętu powszechnego przypomnienie zdrowych katolickich zasad wychowania ma rolę gruntownie porządkującą. Prawowity Papież mówi o szkole, ale mówi i o domu rodzinnym. Nawet w domu, jeśli przychodzi rodzicom rozmawiać z dziećmi na delikatne tematy, należy to czynić w sposób bardzo oględny, by nie gorszyć dzieci. Jakże roztropna rada katolicka: „W ogóle, w ciągu lat dziecięcych wystarczy używać tych środków, jakie równocześnie szczepią cnotę czystości i zamykają drzwi dla występku”.
Pius XI w encyklice Divíni illíus magístri z troską przestrzega:

„Najbardziej wszakże niebezpiecznym jest ów naturalizm, który w naszych czasach przenika dziedzinę wychowania w materii najbardziej delikatnej, jaką jest czystość obyczajów. Bardzo rozpowszechniony jest błąd tych, którzy w zgubnym uroszczeniu, brudnymi słowami, uprawiają tzw. seksualne wychowanie, fałszywie sądząc, że będą mogli ustrzec młodzież przed niebezpieczeństwami zmysłów za pomocą czysto naturalnych środków, jakimi są lekkomyślne uświadomienie i prewencyjne pouczenie dla wszystkich bez różnicy, nawet publicznie, a co gorsza, za pomocą wystawiania młodzieży przez pewien czas na okazje, żeby ją, jak powiadają, do nich przyzwyczaić i jak gdyby zahartować dusze przeciw tego rodzaju niebezpieczeństwom.
Bardzo oni błądzą, nie chcąc uznać przyrodzonej ułomności natury ludzkiej i prawa, o którym mówił Apostoł, sprzeciwiającego się prawu umysłu (Rz 7, 23) i zapoznając nawet samo doświadczenie życia, z którego widać, że właśnie w młodzieży występki przeciw obyczajności nie są tyle następstwem braku znajomości rzeczy, ile przede wszystkim słabości woli, wystawionej na niebezpieczeństwa i nie wspieranej środkami łaski.
W tej tak bardzo delikatnej materii, jeżeli, zważywszy wszystkie okoliczności, jakieś pouczenie indywidualne w odpowiednim czasie, ze strony tych, którym Bóg dał wychowawcze posłannictwo i łaskę stanu, okazałoby się konieczne, należy zachować wszelką ostrożność, dobrze znaną tradycyjnemu chrześcijańskiemu wychowaniu, wystarczająco opisaną przez przytoczonego wyżej Antoniana.
«Taka i tak wielka jest nasza ułomność i skłonność do grzechu – powiada – że często w tych samych rzeczach, które się mówi dla ochrony przed grzechem, słuchający ma właśnie okazję i podnietę do grzechu. Wskutek tego w najwyższym stopniu jest ważnym, żeby dobry ojciec, kiedy mówi z synem o rzeczy tak śliskiej, uważał i nie schodził do szczegółów i do opisywania różnych form, jakimi ta piekielna hydra zatruwa tak wielką część świata, żeby się nie przytrafiło, iż zamiast ugasić ten ogień, nieroztropnie rozdmuchałby go i rozpalił w prostym i wrażliwym sercu dziecka. W ogóle, w ciągu lat dziecięcych wystarczy używać tych środków, jakie równocześnie szczepią cnotę czystości i zamykają drzwi dla występku» (Silvio Antoniano, Dell’educazione christiana dei figliuoli, lib. II, c. 88.)”.

Encyklikę
– ze wszech miar godną polecenia –
możemy znaleźć m.in.
tutaj bądź zakupić tutaj.

Wypada jeszcze dodać, że kto z rodziców ma możliwość, niech stara się usilnie o zorganizowanie edukacji domowej dla swoich dzieci. Konsultacja z małżonkami, którzy już taką edukację prowadzą będzie pożyteczna.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube