Tags

, , , , , ,

Tradycja w rozumieniu katolickim jest dziełem Bożym. Wiara katolicka opiera się na Objawieniu Bożym. Źródłami Objawienia Bożego są Tradycja i Pismo Święte. Św. Pius X w Katechizmie naucza: „Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym”.
Czasy zamętu powszechnego. Tradycja pomijana, dezawuowana, przemilczana. Przywracanie Tradycji wymaga pokornej modlitwy, wielkodusznej determinacji, spojrzenia dalekosiężnego i skoncentrowania na meritum. Miejmy te merytoryczne perspektywy zawsze na uwadze. I nie dajmy zepchnąć tej istotnej kwestii – odrodzenia katolickiej Tradycji – w sferę utarczek słownych i przepychanek personalnych. Boża to sprawa!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube