Tags

, , ,

Przejawem niedojrzałości jest postrzegać sprawę odrodzenia Tradycji przez pryzmat niewłaściwości i braków różnych, jakie w tzw. środowiskach tradycjonalistycznych mają miejsce. Należy iść do istoty rzeczy.


Podstawy katolickiego rozumienia Tradycji


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube