Tags

, ,

Język łaciński. Łacina kościelna. Zabezpiecza nieskazitelny katolicki depozyt wiary – w jego wymiarze doktrynalnym i kultycznym – przed zapędami rewolucyjnymi. Jest znakiem jedności z wiekami Kościoła Katolickiego oraz jedności z pokoleniami katolików wiernie wyznających katolicką wiarę i oddających Panu Bogu kult doskonały.

Uczmy się łaciny kościelnej! Od kilku lat mamy do dyspozycji przystępne materiały – modlitwy w wersji tekstowej z zaznaczonymi akcentami, a pod każdą modlitwą nagranie audio, aby słuchając móc nauczyć się poprawnej wymowy.

Strona LINGUA LATINA niech przynosi obfite owoce w naszej Ojczyźnie i w środowiskach polonijnych.

Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła Katolickiego.
LINGUA LATINA – wejście


Uczmy się łaciny kościelnej!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube