Tags

, , , , , , , , ,

Wiara katolicka opiera się na Objawieniu Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa.
Tradycja jest darem z Nieba. Nikt nie może uważać siebie za właściciela, a tym bardziej za jedynego prawdziwego reprezentanta, zarządcę i regulatora Tradycji – gdziekolwiek na świecie.
Duchowny prawdziwie miłujący i wyznający wiarę katolicką raduje się, jeśli gdziekolwiek na świecie inny duchowny bądź osoba świecka porzuca zestaw posoborowych błędów i aberracji i zwraca się do katolickiej odwiecznej wiary oraz do katolickiego odwiecznego kultu.
Jeśli natomiast mamy do czynienia z tendencjami do uzurpacyjnego zarządzania, kontrolowania, wydawania apodyktycznych werdyktów, dezawuowania innych duchownych oraz wygaszania i ograniczania tradycyjnej doktryny i kultu, budzą się uzasadnione pytania o wiarygodność i szczerość.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube