Tags

, , , ,

Missa tridentina (6)

Czasy zamętu powszechnego. Można zauważyć pewne nurty bez-hierarchiczne, nie-hierarchiczne, obok-hierarchiczne. Problem zdrady, błędu, grzechu i jakichkolwiek niedomiarów służby duchowieństwa, jakie są dzisiaj problemem coraz bardziej powszechnym, nie usprawiedliwiają podążania paralelnym nurtem bez-hierarchicznym.
Z ustanowienia Chrystusa Pana Kościół Katolicki ma strukturę hierarchiczną. Dusza katolicka chce dochować wierności Chrystusowemu zamysłowi wobec Kościoła.
Nie pobłądzimy, jeśli trzymać się będziemy światłej, katolickiej wskazówki św. Franciszka z Asyżu, który pisał w Napomnieniach:
Błogosławiony sługa, który ma zaufanie do duchownych uczciwie żyjących według zasad Kościoła rzymskiego”.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube