Tags

, , , , ,

W czasach zamętu powszechnego zaniedbaniem grzesznym byłoby unikanie diagnozowania grzechu i herezji, które od ponad pięćdziesięciu lat narzucane są Kościołowi.
W czasach zamętu powszechnego obowiązkiem katolika naglącym jest diagnozowanie grzechu i herezji, które od ponad pięćdziesięciu lat narzucane są Kościołowi.
W czasach zamętu powszechnego, czasach grzechu i herezji, katolik nie zaniedba troski o własną duszę, troski o zbawienie swojej duszy.
O. Réginald Garrigou-Lagrange OP w swoim dziele Trzy okresy życia wewnętrznego podaje trzy podstawowe niedyspensowalne elementy życia wewnętrznego:

– stan łaski uświęcającej,
– walka z tym wszystkim, co skłania na nowo do grzechu,
– zdecydowane dążenie duszy do Boga.

W czasach zamętu powszechnego, czasach grzechu i herezji, troszczmy się o własną duszę, troszczmy się o zbawienie swojej duszy, przygotowujmy swoją duszę do Nieba. Jak to czynić, powiedzą nam katoliccy mistrzowie życia duchowego, którzy pozostawili nam swoje pouczające dzieła. Do nich sięgajmy!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube