Tags

, , , ,

Brandt_Battle_of_Khotyn

Józef Brandt, Bitwa pod Chocimiem


10 PAŹDZIERNIKA
W Polsce

Nabożeństwo dziękczynne za zwycięstwo nad Turkami
pod Chocimem w r. 1621

Za Zygmunta III nawała turecka runęła na Polskę, lecz garstka rycerzy mężnie ją odparła pod Chocimem. Ponieważ zaś było rzeczą widoczną, iż «w niebezpieczeństwach naszych Bóg dawne swe cuda wznowił» (Kol.), król wyjednał u Stolicy świętej dziękczynne nabożeństwo po wsze czasy za to zwycięstwo.

(Mszał Rzymski, Tyniec, Bruges, 1956).


10 października
W Polsce

DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO CHOCIMSKIE
Z ROKU 1621

W roku 1621 sułtan turecki Osman z olbrzymią armią wyruszył na podbój Polski. Niewielka armia polska broniła się w obozie warownym pod Chocimiem. Mimo śmierci hetmana Chodkiewicza, dzięki wyraźnej pomocy Bożej, Polacy wytrzymali zwycięsko oblężenie i zawarli korzystny pokój w momencie, kiedy w obozie polskim brakło już amunicji i żywności. Król Zygmunt III uprosił u Stolicy Świętej specjalne święto dziękczynne.

(Mszał Rzymski, Poznań 1963)


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube