Tags

, , , , , , , , , ,

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).

Sytuacja jest zagmatwana ponad wszelką miarę. Pomijając problem ignorancji – zawinionej i niezawinionej – musimy pokornie zgodzić się na nasze ludzkie ograniczenia poznawcze. W związku z tym nie byłoby rzeczą uzasadnioną oczekiwać od szeregowych duchownych diagnozy stuprocentowo pewnej w odniesieniu do każdego aspektu aktualnej, niezwykle złożonej sytuacji.
Zawsze, a więc i w czasach zamętu powszechnego, należy trzymać się tego, co pewne, co Kościół Katolicki czynił przez wieki i co nas z pewnością do zbawienia doprowadzi.
Punkty niedyspensowalne do uwzględnienia to m.in.:

  1. Poznawanie i wyznawanie nieskazitelnej doktryny katolickiej. Trzeba czytać(!) teksty krystalicznie katolickie – Biblioteka ’58.
  2. Oddawanie Panu Bogu chwały przez katolicki kult doskonały – Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim.
  3. Stabilne życie w stanie łaski uświęcającej i dobre wypełnianie obowiązków stanu.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy i starając się je praktykować, będziemy mogli odnieść do siebie słowa pierwszego prawowitego Papieża: „Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa” (2 P 1, 8).
Dusza, która się modli i nie dryfuje w kierunku ignorancji, może zasadnie ufać w Bożą pomoc. Pan Bóg jest hojny i łaski udziela obficie duszy prostolinijnej i ufającej. Pan Jezus mówi: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 7-8).

NMP Częstochowska

Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube