Tags

, , , ,

Zgorszenie jest czynieniem kogoś gorszym. Gorszy się bliźnich różnorako – na przykład: publikując materiały werbalne i wizualne nielicujące z wymaganiami cnoty czystości, dając słowem i czynem zły przykład, nakłaniając innych do grzechu oraz rozpowszechniając pomylone doktryny(!).

Prawowity Papież, Św. Pius X, naucza w Katechizmie:

Czy Bóg zakazuje nam także w piątym przykazaniu szkodzić życiu duchowemu bliźnich?
Tak, w piątym przykazaniu Bóg zakazuje nam także szkodzić życiu duchowemu bliźnich przez zgorszenie.

Czym jest zgorszenie?
Zgorszenie to słowo, uczynek lub zaniedbanie, które daje komuś okazję do popełnienia grzechu.

Czy zgorszenie jest ciężkim grzechem?
Zgorszenie jest ciężkim grzechem, gdyż powoduje zgubę dusz, a więc zmierza do zniszczenia największego dzieła Bożego, a mianowicie odkupienia. Skutkiem zgorszenia jest śmierć duszy bliźniego przez pozbawienie jej życia w łasce, które jest cenniejsze od życia cielesnego, a ponadto zgorszenie jest źródłem wielu grzechów. Z tych względów Bóg grozi gorszycielom najcięższymi karami.

Pan Jezus przestrzega: „Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 6-7).
Czuwajmy!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube