Tags

, , ,

W czasach zamętu powszechnego, kiedy jawnie rozmontowywany jest katolicki depozyt wiary (także pod katolicką chorągiewką), wielką pomocą będą nam żywoty prawowicie kanonizowanych Świętych, czytane pod kątem ich służby apologetycznej – obrony nieskazitelnego katolickiego depozytu wiary wobec uroszczeń herezji wszelakich.
Prawowicie kanonizowani katoliccy Święci nie kłaniali się obcym religiom i wiarom, i gusłom wszelakim.
Prawowicie kanonizowani katoliccy Święci nie stawali w jednym rzędzie z poganami i przedstawicielami innych religii.

Męczennicy bronili wiary katolickiej przez ofiarę ze swego życia.
Wyznawcy i wielcy apologeci bronili wiary katolickiej przez krzewienie katolickiej doktryny (słowem mówionym i pisanym) i podejmowanie – z całą przedsiębiorczością i wielkodusznością – różnorakich dzieł mających na celu odparcie herezji i obronę nieskazitelnego katolickiego depozytu wiary.
W czasach zamętu powszechnego CZYTAJMY ŻYWOTY ŚWIĘTYCH – POD KĄTEM ICH SŁUŻBY APOLOGETYCZNEJ, obrony nieskazitelnego katolickiego depozytu wiary wobec uroszczeń herezji wszelakich.

Czytajmy encyklikę Piusa XI Mortalium ánimos.


Historia sanctorum magistra vitae.
Historia świętych nauczycielką życia.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube