Tags

, , , , , , ,

„Jeśli chcesz dobrze czynić, zważ, komu masz czynić”
(Syr 12, 1).

Polska. Jest kwestia nomenklatury i jest kwestia prawdy. Media KATOLICKIE DE FACTO. Przekazują i uczą – w katolickim ujęciu – treści dotyczących:

– katolickiego odwiecznego niezmutowanego DEPOZYTU WIARY (depósitum fídei),
– odróżniania ORTODOKSJI od HEREZJI,
– katolickiego odwiecznego kultu – Mszy Świętej w TRADYCYJNYM RYCIE RZYMSKIM,

– historii Kościoła Katolickiego w Polsce w perspektywie ponad TYSIĄCA lat, ze szczególnym wyakcentowaniem żywotów Świętych,
– katolickiej TRADYCYJNEJ pobożności,
– postawy KLĘCZĄCEJ przed Panem Bogiem,
– ŁACINY kościelnej,
– KATOLICKICH obyczajów.

Polska. Jest kwestia nomenklatury i jest kwestia prawdy. Media KATOLICKIE DE FACTO. Dopuszczają do głosu duchownych NIESKAZITELNEJ KATOLICKIEJ ORTODOKSJI, nie uwikłanych w nurty tańcujące i judeo-protestancko-globalistyczne.
Na takie media groszem sypnąć można hojnie. Należy!

Wiara katolicka przekracza uwarunkowania narodowe. A jednak wobec powyższego, należy dodać: Także w tej kwestii ujawnia się polska racja stanu.
Jakiś stopień świadomości przystoi ludziom dorosłym.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube