Tags

, , , ,

Z perspektywy kilkudziesięciu lat już można to powiedzieć – stwierdzając fakty naoczne. W „kościele posoborowym” coraz bardziej zaciera się różnica między:

– tym co katolickie a tym, co nim nie jest,
– prawdą a fałszem,
– jedynością zbawczą Jezusa Chrystusa, Kościoła Katolickiego i wiary katolickiej a indyferentyzmem i synkretyzmem religijnym,
– ortodoksją a heterodoksją,
– kultem a profanacją,
– kapłanem a świeckim,

– dobrem a złem,
– normą a dewiacją,
– grzechem a cnotą,
– wymogami wiary a wymogami globalizmu.

Jest też proceder unicestwiania bądź osłabiania elementarnego wymogu sprawiedliwości: związku winy i kary.
Człowiek, który nie wygasił rozumu, postawi pytanie: Czy nie mamy tu do czynienia z nową quasi religią, odmienną od katolickiej?


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube