Tags

, , , ,

Missa tridentina (6)

„Ci, którzy mówią do drzewa: «Ty jesteś moim ojcem»,
a do kamienia: «Ty mnie zrodziłeś»,
do Mnie zaś obracają się plecami a nie twarzą” (Jr 2, 27).

„Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą” (Jr 7, 24).

Kapłan, który sprawując kult Boży zwrócony jest ku tabernakulum, ku Krzyżowi, ad orientem, dobrze czyni. Po katolicku.
Kapłan, który sprawując kult Boży zwrócony jest ku tabernakulum, ku Krzyżowi, ad orientem, czyni rzecz miłą Bogu, dla Kościoła drogocenną, dla dusz zbawienną. Katolicką.
Msza Święta w odwiecznym rycie rzymskim jest nieskazitelnym kultem katolickim.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube