Tags

, , ,

„Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze” (Jk 1, 21).

Perspektywa fundamentalna jest ta: poznać i obronić odwieczny katolicki depozyt wiary, i pozostać mu wiernym. Najpiękniejsze karty historii Kościoła Katolickiego umiejscawiają się w tej perspektywie.
Dzisiaj. Czasy zamętu powszechnego. Jest problem świadomości i nieświadomości. Jest problem milczenia i jest problem ujawniania. Jest problem ignorancji niezawinionej i ignorancji zawinionej. Jest problem diagnoz trafnych i częściowych, i jest problem zaniechania. Mądre intelekty stwierdzają, że sytuacja jest porównywalna z najtrudniejszymi okresami historii Kościoła, a nawet je przekracza przez powszechność rozlanych błędów.
Czy przed każdym pojedynczym wiernym stoi zadanie zdiagnozowania prawowitości tych, którzy krzewią herezje, a są uważani za posiadających urzędy w Kościele?
Z pewnością przed każdym wiernym stoi zadanie zdiagnozowania i odrzucenia błędów wierze przeciwnych. Wszystkich! Zadanie naglące do realizacji na bazie odwiecznej doktryny katolickiej. Pomocą nieodzowną będą nam tradycyjne katolickie katechizmy. Katolik czyta.
Z pewnością przed każdym wiernym stoi zadanie dochowania wierności katolickiej wierze. Do końca. By duszę zbawić. Tylko bowiem wiara katolicka do zbawienia prowadzi.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube