Tags

, ,

„Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc” (1 Kor 4, 3-5).

Wiara katolicka nie jest wymysłem ludzkim. Wiara katolicka jest obiektywnie prawdziwa, ma swoje źródło w Bogu w Trójcy Świętej Jedynym.
Katolik i Kościół Katolicki. Pozwalać się recenzować ludziom o mentalności odległej od wiary katolickiej byłoby koncesją lekkomyślną i niefortunną.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube