Tags

, , ,

Internet. Boży dar na czas zamętu powszechnego – tylko do dobrego wykorzystania, do krzewienia niezmutowanej, ortodoksyjnej doktryny katolickiej. O tym będzie pamiętać zwłaszcza duchowieństwo katolickie.
Do iluż dusz, które nie zatrzasnęły się przed prawdą jak kasa pancerna, słowo prawdy dzięki internetowi dotrzeć może.


Trzeba zintensyfikować katolickie wykorzystanie internetu!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube