Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Auxílium Christianórum, ora pro nobis.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.


Za wzorem św. Jana Bosko przygotujmy się gorliwie do święta Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, które obchodzimy 24 maja.
7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł pod Lepanto decydujące zwycięstwo nad flotą turecką. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej wezwanie Auxílium Christianórum, ora pro nobis – Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
W roku 1815 papież Pius VII, po powrocie do Rzymu z pięcioletniej niewoli napoleońskiej w Fontainebleau, na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem ustanowił to święto dla miasta Rzymu i państwa kościelnego. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich święto zostało rozciągnięte na nasz kraj.

W Nowennie możemy liczyć na hojność łaski z Nieba. Prośmy z ufnością o potrzebne łaski dla nas, dla naszych bliźnich, dla Kościoła Katolickiego i naszej Ojczyzny.
Nowennę odprawmy w dniach poprzedzających święto NMP Wspomożenia Wiernych – od 15 do 23 maja. Możemy oczywiście odprawiać ją w każdym innym terminie, przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych z ufnością wypraszając u Boga potrzebne łaski. W aktualnych czasach zamętu powszechnego módlmy się szczególnie o odrodzenie wiary katolickiej, katolickiego kultu, Kościoła Katolickiego i papiestwa.


NOWENNA DO NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH
zalecana przez św. Jana Bosko

Dzień 1

O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko Chrześcijan uciekających się z ufnością do tronu miłosierdzia Twego – usłysz wołanie biednego grzesznika, który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Módl się za nami.

Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno Święta,
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dzień 2

O Maryjo Najświętsza, Matko dobroci i miłosierdzia, któraś tylokrotnie swą możną przyczyną uwalniała lud chrześcijański od napadów i okrucieństw muzułmańskich – błagam Cię, uchroń mą duszę od pokus szatana, świata i ciała; spraw, abym stale zwyciężał wrogów mojego zbawienia.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Módl się za nami.

Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno Święta,
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dzień 3

O Maryjo Najświętsza, przemożna Królowo, któraś triumfowała nad przeróżnymi herezjami usiłującymi oderwać tylu synów od Matki Kościoła – gorąco proszę o łaskę zachowania silnej wiary i czystego serca pośród tylu zasadzek i fałszu przewrotnych nauk.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Módl się za nami.

Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno Święta,
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dzień 4

O Maryjo Najświętsza, Królowo Męczenników, któraś tyle boleści zniosła na ziemi z heroicznym męstwem i odwagą – wzmocnij mą wolę w wiernej służbie Twojej, abym gardząc względami ludzkimi, jawnie i bez wstydu pełnił swe obowiązki religijne oraz bym zawsze i wszędzie okazywał się oddanym synem Twoim aż do śmierci.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Módl się za nami.

Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno Święta,
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dzień 5

O Maryjo, Matko ukochana, któraś w triumfie Piusa VII okazała się potężną opiekunką – osłoń płaszczem macierzyńskim cały Kościół, a szczególnie jego najwyższą głowę, Ojca świętego. Ochraniaj go stale przed napaściami tak licznych nieprzyjaciół; uwolnij go od przykrości doczesnych i czuwaj troskliwie, by mógł przyprowadzić Łódź Piotrową do bezpiecznej przystani i pokonać groźne fale, które pochłonąć ją usiłują.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Módl się za nami.

Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno Święta,
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dzień 6

O Maryjo, Królowo Apostołów, weźmij w swą możną opiekę kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha jedności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu świętemu i pałającą gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się miłościwie misjonarzami, by zdołali nawrócić wszystkie narody świata do wiary chrystusowej i utworzyć jedną Owczarnię pod władaniem jednego Pasterza.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Módl się za nami.

Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno Święta,
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dzień 7

O Maryjo, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy wybawiała Chrześcijan od moru i innych kar doczesnych – ratuj nas przed zalewem niegodziwości i bezbożnictwa, które wszelkimi sposobami przez sekty, prasę i nieodpowiednie szkoły przenika do dusz, celem oderwania ich od Kościoła i praktyk religijnych. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty nieszczęsnych grzeszników i błądzących, ażeby zapanowała na ziemi Prawda i Królestwo Jezusa Chrystusa, a przez to pomnożyła się Twoja chwała i liczba wybranych w Niebie.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Módl się za nami.

Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno Święta,
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dzień 8

O Maryjo, Filarze Kościoła i Wspomożycielko Chrześcijan – wyjednaj mi łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowania w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekam Ci nie plamić, nie obciążać brzemieniem grzechów duszy mojej, ani też nie należeć do żadnych związków potępionych przez Stolicę Świętą. Ślubuję posłuszeństwo Ojcu świętemu i prawowiernym biskupom. Chcę żyć i umierać na łonie religii katolickiej, która jedynie zapewnia mi wieczne zbawienie.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Módl się za nami.

Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno Święta,
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dzień 9

O Maryjo, Matko Najdobrotliwsza, któraś byłaś była w każdym czasie Wspomożycielką Chrześcijan – otaczaj mnie swoją czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę śmierci, i spraw, abym kochając i czcząc Cię na ziemi, mógł śpiewać Twoje miłosierdzie w Niebie.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Módl się za nami.

Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno Święta,
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Tekst Nowenny (z niewielką korektą) za: Nowenna do Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych zalecana przez św. Jana Bosko. Z Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego pozwala się na ogłoszenie drukiem. Kraków, dnia 15.07.1938. L. 271/38. Ks. Adam Cieślar, Inspektor. N. 3787/38. Imprimi potest. Przemyśl, 2 Augusti 1938. Pro Exc. Ord. l. Ks. inf. St. Momidłowski.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.