Tags

, , , ,

„Odpowiednie dać rzeczy słowo” (C. K. Norwid)

Werbalizacja wiary katolickiej – także dogmaty! – ma o tyle sens, o ile odzwierciedla obiektywny stan rzeczy, mówi prawdę o rzeczywistości.
I tak jest: Werbalizacja wiary katolickiej – także dogmaty! – odzwierciedla obiektywny stan rzeczy, mówi prawdę o rzeczywistości.
Rzeczywistość jest pierwsza. Werbalizacja – druga.
Artykuły wiary katolickiej nie są konstruktami umysłowymi nie mającymi pokrycia w rzeczywistości.

Stąd – nie pomylimy się, jeśli kwestię wyrazimy następująco:
Nie dlatego, że Kościół Katolicki naucza tak i taktak i tak jest. Lecz przeciwnie: Kościół Katolicki naucza tak i tak, bo tak i tak jest.
Remedium niezawodne na religioznawcze konstrukty umysłowe.
Remedium niezawodne na pokusę synkretyzmu.
Remedium niezawodne na pokusę indyferentyzmu.

Jedyna wiara prawdziwa: wiara katolicka.
Kościół Katolicki w swoim odwiecznym nauczaniu mówi prawdę.


Veritas est adaequatio rei et intellectus.
Prawda jest zgodnością rzeczy i intelektu.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube