Tags

, , , , , , , ,

„Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Św. Pius X, Katechizm).

Źródłami Objawienia Bożego są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
W świetle powyższego widać, jak niesłychaną niedorzecznością jest koncesjonowanie, dozowanie, marginalizowanie, wyciszanie, odrzucanie Tradycji.
Amputacja Tradycji sprawia, że nie mamy do czynienia z wiarą katolicką – jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie duszy.
Amputacja Tradycji sprawia, że nie mamy do czynienia z Kościołem Katolickim – jedynym prawdziwym Kościołem, jedynym Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa.
Konsekwencje daleko idące.
Czasy zamętu powszechnego. Rewindykacja Tradycji w całej jej integralności jest świętym obowiązkiem katolika, warunkującym zbawienie duszy. Powaga kwestii!


Elementarnie o Tradycji tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube