Tags

, , , , , , , ,

Missa Trid. (1)

Myślimy o dniu dzisiejszym i o przyszłości Kościoła i naszej Ojczyzny.
Myślimy o dniu dzisiejszym i o przyszłości, i o wieczności dusz – naszych i naszych bliźnich.

Bez powrotu do ortodoksyjnej, niezmutowanej, nieodkształconej wiary katolickiej, działania będą jałowe.
Bez powrotu do katolickiej, niezmutowanej, nieodkształconej Ofiary Mszy Świętej, działania będą jałowe.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube