Tags

, , , , , , , , , ,

Opera Zdjęcie_2018-03-29_011116_wordpress.com

„Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie” (2 Kor 11, 3-4).

Katolik dojrzały programowo nie dowierza okrągłym słowom. Katolik dojrzały programowo nie dowierza artykułowanym pomysłom na pomyślność Ojczyzny, które nie biorą pod uwagę powrotu do katolickiego depozytu wiary, do katolickiej tradycyjnej Mszy Świętej, do katolickich obyczajów.
Nurty zagrażające dzisiaj w Polsce wierze katolickiej to m.in. ustabilnienie odkształconej wersji wiary katolickiej, religioznawcze zrównanie wszystkich religii, zarządzanie wiarą przez czynniki judeoskrętne oraz podnoszące łeb rodzimowiercze pogaństwo.

Wiara katolicka jest objawiona przez Pana Boga.
Wiara katolicka jest łaską.
Wiara katolicka jest obiektywnie prawdziwa. Choćby jej nikt na świecie nie wyznawał, pozostanie obiektywnie prawdziwa.
Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą, jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Mówimy o wierze katolickiej, nie o jej powszechnych wersjach odkształconych.


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube