Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

Missa Trid. (1)

Niech bardziej kompetentni będą uprzejmi sprostować, jeśli należy. Na ile zdołałem rozpoznać sytuację, mogę stwierdzić: Polska nie stanęła w obronie najcenniejszego skarbu – Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Nie udało się odnaleźć wzmianki nawet o jednym kapłanie, który na przełomie lat 60. i 70. XX wieku pozostałby dożywotnio wierny wyłącznie tradycyjnej Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Nasza osławiona „polska tolerancja” staje się w ostatnich kilkudziesięciu latach przekleństwem, skoro wielu nie reaguje na ewidentne – krok po kroku – odkształcanie katolickiego depozytu wiary. Powszechne już i zatwierdzone.
Czas na decyzje poważne, jasno i publicznie artykułowane głosy duchowieństwa, wierność wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, powrót do ortodoksyjnej doktryny katolickiej, jaką Kościół Katolicki wiernie przekazywał przez wieki. Czas na poważne działania restytuujące Tradycję na polskiej ziemi. W przeciwnym wypadku trudno nawet będzie mówić o katolickiej wierności. I doskwierać nam będzie jałowość inicjatyw i działań.
W perspektywie przyszłości naszej Ojczyzny, kwestie priorytetowe to: powrót do katolickiego depozytu wiary w całej jego integralności oraz przywrócenie doskonałego katolickiego kultu – Ofiary Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Programowe niedowierzanie tym, którzy tych perspektyw nie artykułują i na uwadze nie mają, będzie wyrazem roztropności katolickiej.
A film, choćby był skądinąd cenny edukacyjnie, jeśli kończy się w klimatach, że „w Polsce nie jest jeszcze tak źle”, jest pomnażaniem tez zwodniczych.
Dopuścić prawdę do głosu – pozostaje postulatem wołającym o realizację.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube