Tags

,

„Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę” (Ps 138, 1-5).

Pan Bóg WIDZI. Pan Bóg jednym wejrzeniem obejmuje całą historię naszego życia.
Ta prawda budzi poczucie bezpieczeństwa. W każdych okolicznościach każdy z nas może powiedzieć Panu Bogu – za Psalmistą: „W Twoim ręku są moje losy” (Ps 30, 16).
Pan Bóg WIDZI. Pan Bóg jednym wejrzeniem obejmuje całą historię naszego życia.
Ta prawda budzi poczucie odpowiedzialności. Można złamać przysięgę małżeńską. Życie jednak szybko przemija. Chwila śmierci nieznana. I przyjdzie stanąć przed Panem Bogiem i zdać sprawę ze swoich decyzji, z całego swojego życia. Można rzucić kapłaństwo. Życie jednak szybko przemija. Chwila śmierci nieznana. I przyjdzie stanąć przed Panem Bogiem i zdać sprawę ze swoich decyzji, z całego swojego życia. „Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu ” (Rz 14, 12).
Pan Bóg WIDZI. Pan Bóg jednym wejrzeniem obejmuje całą historię naszego życia.

Ta prawda – o wszechwiedzy Bożej – w żaden sposób nie kłóci się z prawdą o wolnej woli człowieka. W każdej chwili mogę podejmować decyzje miłe Bogu, zgodne Objawieniem Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki. W każdej chwili mogę podejmować decyzje i działania obrzydłe Bogu, sprzeczne z Objawieniem Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.
„Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
potężny jest władzą i widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go –
On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym
i nikomu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 15, 16-20).
Pan Bóg WIDZI.


„Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4, 13).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube