Tags

, , , ,

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).

W kwestiach wiary katolickiej prywatne opinijki nie mają żadnego znaczenia. Tu jednak pozwolę sobie odnieść się nie do kwestii wiary, lecz do aktualnej sytuacji, w jakiej od ponad pięćdziesięciu lat znajdują się rzesze przyznających się do wiary katolickiej.
W czasach zamętu powszechnego, jakie od kilkudziesięciu lat są udziałem przyznających się do wiary katolickiej, czy uzasadnione jest absolutyzowanie jedyności wyborów? A wybory są różne – próby katolickiej odpowiedzi na niespotykany w skali problem, który istotowo polega na odejściu od katolickiego depozytu wiary. Pan Bóg widzi. Pan Bóg osądza.

Aby wyrazić się bez niedomówień – dezawuuające etykietki krążą po internetach i w głowach: „indultowcy”, „lefebryści”, „sedecy” itd.. Czy teraz jest czas, aby ponad słuszną miarę antagonizować i konfliktować próby odpowiedzi na niespotykany w skali problem odkształcenia katolickiego depozytu wiary? Czy to jest czas, aby do gruntu dezawuować i odsądzać od czci i wiary tych, którzy nie podzielają naszej odpowiedzi? Natomiast merytoryczna debata i przywoływanie argumentów katolickich są zawsze na miejscu.
O niezwykle trudnym problemie wyborów tych osób, które z całą ostrością widzą problem powszechnego od kilkudziesięciu lat odkształcania wiary katolickiej, wspomniano syntetycznie tutaj.
Zmiana przynależności do tej czy innej struktury nie jest elementem nieodzownym. Fundamentem jest wiara katolicka. W czasach dominującej herezji św. Atanazy, doktor Kościoła, pisał: „Oni mają kościoły, my mamy wiarę”. A św. Hieronim, doktor Kościoła, naucza: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. – „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”.
Odsądzanie kogoś od czci i wiary tylko dlatego, że na bazie kryteriów katolickich postawił taką czy inną diagnozę oraz dokonał takiego czy innego wyboru, może okazać się osądem pochopnym. Nie mówimy o rozwiązaniach sekciarskich. Mówimy o rozwiązaniach katolickich, czyli posadowionych konsekwentnie na katolickim depozycie wiary. Pan Bóg widzi. Pan Bóg osądza.
I w końcu. Dusza na wskroś katolicka będzie się cieszyć, jeśli inna dusza – osoby duchownej, zakonnej czy świeckiej – choćby po dwudziestu, trzydziestu czy pięćdziesięciu latach wydobywa się z sieci modernizmu i przyjmuje niezmutowaną wiarę katolicką.
I w końcu. Dusza na wskroś katolicka duszpasterza katolickiego, biskupa bądź kapłana, będzie się cieszyć, jeśli inna dusza – osoby duchownej, zakonnej czy świeckiej – choćby po dwudziestu, trzydziestu czy pięćdziesięciu latach wydobywa się z sieci modernizmu i przyjmuje niezmutowaną wiarę katolicką.
Dusza na wskroś katolicka będzie się cieszyć, jeśli w jakimkolwiek miejscu duchowny katolicki odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, sprawuje tradycyjne sakramenty i głosi niezmutowaną katolicką doktrynę.
Dusza na wskroś katolicka duchownego – biskupa bądź kapłana – będzie się cieszyć, jeśli w jakimkolwiek miejscu duchowny katolicki odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, sprawuje tradycyjne sakramenty i głosi niezmutowaną katolicką doktrynę.
Nikt mnie nie upoważnia do bycia rozjemcą tych czy innych środowisk w czasach zamętu powszechnego. To oczywiste. Skromna refleksja powyższa może jednak okazać się – przynajmniej w pewnym zakresie – pożyteczna dla niejednej duszy nękanej skonfliktowaniem niekoniecznym.
W czasach zamętu powszechnego niejedna dusza dotkliwie odczuwa brak wiarygodnego ostatecznego autorytetu rozstrzygającego. Doktryna katolicka jest dostępna.
Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube