Tags

, , , , , ,

Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Św. Pius X, Katechizm).

Wiara katolicka opiera się na obiektywnej rzeczywistości Objawienia Bożego, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Czasy zamętu powszechnego. Zamęt powszechny niejedno ma imię. Uważajmy na różne artykuliki, które serwują terminologię typu „wierni przywiązani do Tradycji” – tak, jak by było możliwe być katolikiem nieprzywiązanym do Tradycji.
Katolicka odwieczna doktryna jest ta: Kto odrzuca Tradycję, nie jest katolikiem. Odrzuca Boże Objawienie.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube