Tags

, , , , , ,

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).

Z perspektywy kilkudziesięciu lat można to już powiedzieć, zachowując obiektywne wymogi rzetelności merytorycznej: W oficjalnych strukturach establishmentu posoborowego głoszona jest inna religia, która – zachowując niektóre elementy wiary katolickiej – posiada znamiona judeo-protestancko-globalistyczne. A skoro tylko wiara katolicka jest wiarą prawdziwą, która daje zbawienie duszy, w trosce o zbawienie swojej duszy należy radykalnie odciąć się od wszystkich błędów i odzyskać wiarę katolicką w całej jej czystości i integralności.


Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


„«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha” (św. Ignacy Antiocheński, List do Efezjan).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube