Tags

, , , , , ,

Słusznie powiedział jeden z kapłanów:
„Jesteśmy kuszeni, aby widzieć Kościół tam, gdzie zanegowano wiarę katolicką”
(x. Florian Abrahamowicz).

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(Św. Hieronim, Doktor Kościoła).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube