Tags

, , , , , ,

Missa (1)

Historia wiary katolickiej toczy się wobec Boga i ludzi. Wiara katolicka i kult katolicki były przez wieki przekazywane z pokolenia na pokolenie.
W ostatni dzień miesiąca poświęconego modlitwie za dusze w czyśćcu cierpiące, zechciejmy z szacunkiem wspomnieć zmarłych Biskupów i Kapłanów, którzy przez ostatnie kilkadziesiąt lat dochowali wierności katolickiemu niezmutowanemu depozytowi wiary i Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim.
Historia wiary katolickiej toczy się wobec Boga i ludzi. Cenne dla historii są źródła, fakty, osoby, miejsca, procesy, zależności, powiązania, przyczyny i skutki.
Dojmującym brakiem najnowszej historii Kościoła w Polsce jest prawie całkowita absencja danych dotyczących polskiego duchowieństwa, które już odeszło z tego świata i które w ostatnich kilkudziesięciu latach dochowało wierności katolickiemu niezmutowanemu depozytowi wiary oraz Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim. Jeśli znamy ten skrzętnie ukrywany nurt katolickiej wierności w naszej Ojczyźnie, ujawnijmy go wspaniałomyślnie. Opublikujmy ich nazwiska. Pokażmy ich twarze. Zlokalizujmy, gdzie odprawiali Mszę Świętą. Może pozostawili po sobie wspomnienia, pamiętniki, notatki, w których wybrzmiewa ich trud wierności katolickiej wierze i katolickiemu kultowi?

Dla współczesnych i przyszłych pokoleń będzie to piękny znak katolickiej wierności na naszej polskiej ziemi. Godzi się ujawniać dobro.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube