Tags

, , , , , , ,

Kapłan powinien teoretycznie znać meandry grzechu, studiując gruntownie katolicką tradycyjną teologię moralną, aby mógł udzielać w konfesjonale i na ambonie katolickich pouczeń moralnych.
Kapłan powinien po katolicku osądzić i rozgrzeszyć w konfesjonale penitenta dysponowanego po katolicku.
Kapłan powinien trzymać grzech na dystans – zarówno grzech powszedni, jak i śmiertelny.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube