Tags

, ,

Różne są sposoby odpowiedzi na demontaż wiary katolickiej. I wiele możemy znaleźć elementów trafnej diagnozy aktualnej sytuacji w niejednym środowisku, które jasno staje na pozycjach wierności katolickiej odwiecznej doktrynie. Bywają jednak w pewnych środowiskach szerzone różne zarzuty przeciwko innym środowiskom, które również odwołują się do katolickiej odwiecznej doktryny. Mogą być zarzuty słuszne, wątpliwe lub bezzasadne.
Na przykład tu i ówdzie podnoszony jest zarzut tzw. przesiewania. Miałoby ono polegać na tym, że słuchając głosu hierarchii, przyjmuje się tylko niektóre aspekty jej nauczania, a inne się odrzuca. Przesiewanie. Byłby to zarzut słuszny, gdyby pojmować owo przesiewanie na modłę subiektywizmu protestanckiego, gdzie osoba przesiewająca jest ostateczną instancją rozstrzygającą. Natomiast nie jest to zarzut słuszny, jeśli rozumielibyśmy je według doktryny katolickiej, na bazie rudimentów rozumności – distínguere (rozróżniać). Wówczas kryteria nie są subiektywne, lecz obiektywne: odwieczna doktryna katolicka (choćby dostępna w tradycyjnych katolickich katechizmach) jako kryterium prawdziwości tego, co głoszone jest dzisiaj. I zarzut przesiewania – jako zarzut – upada.
Istnieją w Piśmie Świętym takie fragmenty:
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).
„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 8-9).
Zanim podejmie się krytykę wzajemną tych czy innych środowisk, trzeba by się dobrze zastanowić, czy służy ona prawdzie. Czy jest obowiązkiem każdego katolika autorytatywne diagnozowanie prawowitości tych czy owych ludzi, oficjalnie uważanych za prawowitych hierarchów? Z pewnością jest obowiązkiem każdego katolika klarowne rozróżnianie (distínguere) prawdy od fałszu. Postulat wiary katolickiej. Postulat rozumności. W Ewangelii nie ma zachęty do wygaszania rozumu i pomijania elementarnego postulatu rozumności: odróżniania prawdy od fałszu.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube