Tags

, , , , , , , , , , , ,

Jesus Christus heri, et hodie: ipse et in saécula.
Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci.
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9).

„W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli” (św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).

Distínguere (rozróżniać) – postulat elementarny, wynikający z rozumności człowieka. Stanowił podstawę warsztatu pracy badawczej, twórczej i interpretacyjnej wielkich katolickich myślicieli (św. Tomasz z Akwinu!). Postulat wynikający ze zdolności rozumu ludzkiego do poznania prawdy i do odróżnienia prawdy od fałszu.
Niewątpliwie, rzeczą pożyteczną, a nawet konieczną, jest rozróżnianie między pasterzami a wilkami w owczej skórze. Jest jednak pytanie o kryteria takiego rozróżnienia i o zawartość semantyczną jednego i drugiego określenia.
Zawsze, a szczególnie w czasach zamętu powszechnego, należy klarownie wyartykułować: można mówić o pasterzach tylko w przypadku tych, którzy wyznają cały – nieuszczuplony i nieodkształcony – katolicki depozyt wiary, jaki Kościół Katolicki nieomylnie przekazywał przez dwadzieścia wieków. Można mówić o pasterzach tylko w przypadku tych, którzy cały – nieuszczuplony i nieodkształcony – katolicki depozyt wiary, jaki Kościół Katolicki nieomylnie przekazywał przez dwadzieścia wieków, wiernie strzegą i nauczają go w całej jego integralności.
Wszystkie posoborowe wynalazki, które nie mają zakorzenienia w odwiecznym katolickim depozycie wiary nie podpadają pod zakres służby pasterza katolickiego. Są ciałem obcym.


Uczciwość metodologiczna nakazuje katolikowi przypomnieć:

Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube