Tags

, ,

Nie myli się i nie jest rozsadnikiem niezgody ten, kto pragnie dochować wierności Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.
Nie myli się i nie jest rozsadnikiem niezgody ten, kto pragnie czcić Pana Boga w świętej liturgii – takiej, jaką Kościół Katolicki sprawował przez wieki.
To są pragnienia katolickie, bezpieczne, bo dotyczą wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy. Nie ma tu niebezpieczeństwa zbłądzenia ani łamania jedności.
Za rozumieniem i pragnieniem powinny iść decyzje i działania adekwatne.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube