Tags

, , , , , ,

Ministranci Traditio

„Ty zaś, o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności; wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary; dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych Ojców” (św. Jan Damasceński).

„Przeto, bracia, stójcie niezruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes 2, 15).

Niesłychana skala fałszu i powszechnych odkształceń katolickiej wiary przynagla do łopatologicznych repetycji: nie wszystko to, co dzisiaj – lecz nie od dzisiaj – podaje się za katolickie, jest katolickim de facto. Powiedziano delikatnie.
Kościół Katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem, jedynym Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa (por. Mt 16, 18), jedynym Kościołem prowadzącym do zbawienia. Tak modlimy się każdej niedzieli w Credo, wyznając wiarę w jeden Kościół: Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Od wieków Kościół Katolicki niezmiennie i wiernie przekazywał nieuszczuplony i niezdeformowany
depozyt wiarydepósitum fidei. Od wieków Kościół Katolicki niezmiennie i wiernie oddawał kult Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i uświęcał niezliczoną liczbę dusz przez katolicką, nieuszczuploną i niezdeformowaną liturgię.

Kto zachował zmysł katolicki – sensus cathólicus, ten widzi sprawy jasno: zaakceptowanie, niedemaskowanie i niezwalczanie błędów i deformacji jest zdradą Ewangelii. Proceder powszechny od ponad pięćdziesięciu lat.
Kto zachował zmysł katolicki – sensus cathólicus, ten widzi sprawy jasno: przywrócenie katolickiego, nieuszczuplonego i niezdeformowanego depozytu wiary oraz katolickiej, nieuszczuplonej i niezdeformowanej liturgii jest niezbywalnym postulatem naglącym, płynącym wprost z wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy.
Odzyskanie w całości – restitutio in íntegrum – skarbca katolickiej doktryny i liturgii to niezbywalny nurt strategii poważnej. Katolickiej.
Z niesłychanym trudem niektóre dusze zaczynają zaledwie pojmować wagę i powagę kwestii.
Z niesłychanym trudem niektóre dusze zaczynają zaledwie podejmować działania mające na celu odzyskanie w całości – restitutio in íntegrum – skarbca katolickiej doktryny i liturgii.
Z niesłychanym trudem niektóre dusze zaczynają podejmować decyzje konsekwentne.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube