Tags

Si benefeceris, scito cui feceris.
„Jeśli chcesz dobrze czynić, zważ, komu masz czynić” (Syr 12, 1).

Dobrze uczynimy, jeśli nie będziemy wspierać osób, środowisk, przedsięwzięć i inicjatyw związanych z odkształcaniem katolickiej doktryny i deformacją katolickiego kultu.
Dobrze uczynimy, jeśli będziemy wspierać osoby, środowiska, przedsięwzięcia i inicjatywy związane z odzyskiwaniem katolickiej niezmutowanej doktryny i katolickiego niezdeformowanego kultu.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube