Tu autem loquere, quae decent sanam doctrinam.
„Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką” (Tt 2, 1).

Zachęcać owce – zwłaszcza w czasach globalnego zamętu(!) – do czytania tekstów nasączonych elementami heretyzującymi, jest czynem wysoce ryzykownym z punktu widzenia odpowiedzialności duszpasterskiej. Grozi to bowiem dalszym wyprowadzaniem owiec w meandry fałszu, a nawet może skutkować ich wiecznym potępieniem, jeśli na skutek lektury zwichną sobie sumienia i utracą wiarę.
Tę kwestię kapłani powinni doskonale rozumieć i kierować owce do źródeł prawdy krystalicznie czystych – jednoznacznie katolickich.
Systematyczna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów da nam dostęp do prawdy zbawiennej.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube