Dziękuję Panu Bogu za możliwość skonstruowania i opublikowania dzisiaj na blogu Verbum catholicum zwartego artykułu Antropologia bardzo umiarkowana – pokorna. Temat chodzi za mną od miesięcy. Realistyczne spojrzenie na człowieka naprawdę skłania do pokory, do wielkiej pokory. Nasza ludzka historia jest obciążona największą nieprawością świata: Bogo-bójstwem.
Tak, Żydzi i rzymianie ówcześni to bezpośrednio odpowiedzialne czynniki sprawcze – dwa tysiące lat temu. Ale i my, ludzie dawni i współcześni, przez każdy ludzki grzech wydajemy wyrok na Stwórcę, na Jego prawo, miłość i prawdę. Dramat odnawia się w każdym pokoleniu i w każdym ludzkim sercu, wybierającym zło, grzech.
Doprawdy, jako ludzie obciążeni grzechem Bogo-bójstwa, nie mamy się czym chlubić, wynosić, szarogęsić na świecie, pchać się na miejsca protagonistyczne. Pan Bóg jest wielki. A my, ludzie, świadomi (oby!) straszliwego grzechu odrzucenia Pana Boga i Jego prawa, miłości i prawdy, powinniśmy z wielką pokorą garnąć się do Boga, za grzechy przepraszać ze skruchą i prosić z ufnością, aby uleczył wszystkie nieprawości naszej ludzkiej historii – aby nam grzechy przebaczyć raczył. Człowiek pokorny i skruszony może pokładać nadzieję w obfitości łaski.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube