Tags

,

Niektórzy rzymscy katolicy w Polsce więcej czytają, kształcą się, coraz odważniej dopuszczają prawdę do głosu. Dojrzewają. Proces – pozaestablishmentowy – dostrzec można w różnych częściach Polski. Powstają i funkcjonują Biblioteki ’58 – w układach sąsiedzkich i w kręgach znajomych.
Światłe rozumienie kwestii wiary katolickiej, także przez ludzi bez wykształcenia akademickiego, nastraja do wielkiej wdzięczności wobec Pana Boga za subtelne działanie łaski w czasach zamętu powszechnego w sercach i umysłach wielu – młodszych i starszych. Ich diagnozowanie aktualnej sytuacji Kościoła w niejednym przypadku przerosło diagnozy profesury. Uwyraźnia się to między innymi w preferowaniu określonych autorytetów oraz w diagnozowaniu i we wskazywaniu dróg przezwyciężania obszarów zdrady.
Z faktu bardziej powszechnego, nieelitarnego i nieuwarunkowanego wykształceniem akademickim dopuszczenia prawdy do głosu należy się cieszyć. Choć oczekiwania od inteligencji katolickiej pozostają. Mówimy delikatnie.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube