Rzymscy katolicy w Polsce więcej czytają, kształcą się, coraz odważniej dopuszczają prawdę do głosu. Dojrzewają. Proces – pozaestablishmentowy – dostrzec można w różnych częściach Polski. Powstają i funkcjonują Biblioteki ’58→ – w układach sąsiedzkich i w kręgach znajomych.
Światłe rozumienie kwestii wiary katolickiej, także przez ludzi bez wykształcenia akademickiego, nastraja do wielkiej wdzięczności wobec Pana Boga za subtelne działanie łaski w sercach i umysłach wielu – młodszych i starszych. Ich diagnozowanie aktualnej sytuacji Kościoła w niejednym przypadku przerosło diagnozy profesury. Uwyraźnia się to między innymi w preferowaniu takich a nie innych autorytetów oraz we wskazywaniu takich a nie innych dróg przezwyciężania obszarów zdrady.
Z faktu bardziej powszechnego, nieelitarnego i nieuwarunkowanego wykształceniem akademickim dopuszczenia prawdy do głosu należy się cieszyć. Choć oczekiwania od inteligencji katolickiej pozostają. Mówimy delikatnie.

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus