Zapraszam do lektury nowego bloga

VERBUM CATHOLICUM
(Słowo katolickie)

Adres internetowy:

verbumcatholicum.com

Słowo wstępne do Czytelników→

WEJŚCIE→

Blog Verbum catholicum ma nieco skromniejszą formułę niż niniejszy blog Sacerdos Hyacinthus, natomiast w niczym mu nie ustępuje w aspekcie pożytku, ważności i rzetelności merytorycznej.

Rozpowszechnianie katolickiego słowa via internet sytuuje się w posłuszeństwie nakazowi Chrystusa i Kościoła, który autor zobowiązał się wypełniać w dniu swoich święceń kapłańskich. Zaraz po celebracji Mszy Świętej i innych Sakramentów świętych, drugim co do ważności zadaniem kapłana jest głoszenie Ewangelii. Cierpliwa i żmudna, wsparta niewątpliwie Bożą łaską, praca formułowania myśli, przygotowania tekstów i publikowania, jak spodziewa się autor, nie okazuje się daremna dla Czytelników w kraju i w środowiskach polonijnych.
A jeśli potrzeba, ośmielę się wyrazić to jasno: nie jest to drugorzędne i opcjonalne hobby. Jest to służba podejmowana z pełną odpowiedzialnością kapłańską, z intencją podwyższenia wiary katolickiej i w trosce o zbawienie dusz. Taka motywacja i taka troska umiejscawia się w gorliwości duszpasterskiej św. Pawła, który pisał: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).

Bezbożny medialny Goliat. Niektórych przeraża.
Przeraża, że niektórych nie przeraża!
Dawidowe kamyki muszą być wystrzeliwane z procy. Celnie.
Prawda musi być dopuszczana do głosu.
Fałsz musi być demaskowany.
Niektórzy to rozumieją. Dlaczego tylko niektórzy?
Weźmy sobie w końcu do serca to, co na ten temat pisał św. Maksymilan Kolbe – na temat roli mass mediów w dziele szerzenia Ewangelii.
Zaniedbania katolików w tym względzie są dzisiaj karygodne!
Pozytywnie: chodzi ciągle o wykorzystanie internetu do celów jednoznacznie dobrych, ewangelizacyjnych, katolickich. Treści bezpieczne.
Dziękuję wszystkim Szanownym Czytelnikom, którzy te kwestie rozumieją i na których mogę liczyć we współpracy w rozpowszechnianiu publikowanych materiałów. Chodzi o działania o szerszym zasięgu.
Trzeba tu szerokiego i dalekiego, strategicznego spojrzenia wiary, a przede wszystkim szczerej troski o zbawienie dusz.

Zapraszam do regularnego odwiedzania i rozpowszechniania blogów:

Sacerdos Hyacinthus

http://sacerdoshyacinthus.com

Verbum catholicum

http://verbumcatholicum.com

– – –

Informacja:

Jeśli Pan Bóg pozwoli, na blogu Sacerdos Hyacinthus każdy wpis będzie odtąd kończył się linkiem do wersji w formacie pdf.
W wersji pdf – starannie przygotowanej – każdy z artykułów będzie gotowy do druku.

Możemy drukować, kopiować, rozpowszechniać i udostępniać, zwłaszcza tym osobom, które – a jest ich wiele – z internetu jeszcze nie korzystają.
Jeżeli na swoim komputerze nie posiadamy programu do obsługi formatu pdf, możemy go łatwo zainstalować na przykład stąd:

https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/

Oto wybrane artykuły, które na zakończenie posiadają już odnośniki do wersji pdf – gotowej do wydruku:

Wywiad o czci Najświętszego Sakramentu→

Biblioteka ‘58→

Subtelne niebezpieczeństwa religioznawstwa→

Trzy sposoby obecności Boga w duszy człowieka→

Ave Maria→

Natomiast na blogu Verbum catholicum→ polecam szczególnie uwadze Czytelników skromny cykl artykułów (jeszcze nie zakończony) zatytułowany

Duchowieństwo katolickie w obronie Tradycji→.

Tematyka niezwykle doniosła i prawie nieobecna na rynku medialnym.
Owocnej lektury!

– – –

Rozpowszechniając adresy internetowe wspomnianych dwóch blogów, nie robimy nigdy reklamy autorowi, to oczywiste. Natomiast treściom publikowanym – jak najbardziej.
Dołączam jeszcze załącznik pdf do wydruku, który może posłużyć nam do kopiowania i udostępniania bilecików z adresami internetowymi. Dobry uczynek dla dobra wielu w kraju i za granicą!

Wersja pdf:

2015.07.07 Adresy blogi
.