Tags

, , , , , , , , , , ,

0524-maryja_1

Maledictus homo qui confidit in homine, et ponit carnem brachium suum,
et a Domino recedit cor eius.
Benedictus vir qui confidit in Domino, et erit Dominus fiducia eius.

„To mówi Pan:
«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku
i który w ciele upatruje swą siłę,
a od Pana odwraca swe serce.
Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie,
nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście:
wybiera miejsca spalone na pustyni,
ziemię słoną i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu,
i Pan jest jego nadzieją.
Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą,
co swe korzenie puszcza ku strumieniowi;
nie obawia się, skoro przyjdzie upał,
bo utrzyma zielone liście;
także w roku posuchy nie doznaje niepokoju
i nie przestaje wydawać owoców” (Jer 17, 5-8).

Jak mogą skonstatować uważni Czytelnicy, niniejszy blog nie ma ambicji prezentowania spektakularnych i oryginalnych konceptów intelektualnych. Jest raczej niespektakularnym, cierpliwym, wytrwałym i dyskretnym wskazywaniem na niezawodne źródło Prawdy: Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji. Wzbogacające się zasoby naszej Biblioteki ’58→ są konkretyzacją tego kierunku. A kierunek jest wybornie katolicki, to znaczy wierny temu, czego Kościół Katolicki przez wieki nieomylnie i niezmiennie nauczał. Jest to kierunek pewny, prowadzący do zbawienia duszy.
Powtórzmy to, co już przy innej okazji było powiedziane: w sprawach wiary prywatne opinijki tego czy innego duchownego czy świeckiego nie mają żadnego znaczenia.
Wiara katolicka, jedyna prawdziwa wiara dająca zbawienie duszy, ma swój fundament w Panu Bogu, w Jego autorytecie i w Jego Objawieniu. Źródłami Objawienia Bożego są Pismo Święte i Tradycja.
Ludzkie autorytety upadają, niezależnie od miejsca zajmowanego w Kościele. Jeśli katolik nie czuwa, nie pracuje nad sobą, nie spowiada się szczerze, z mocną decyzją poprawy, wtedy nie ma żadnej gwarancji zbawienia. Droga do wiecznego potępienia, do piekła, jest ciągle otwartą możliwością. Repetycji z życia nie będzie. „Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9, 27).
Pan Jezus pyta: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”(Łk 18, 8).
Jak lekkomyślne jest opieranie się w sprawach wiary na ludzkich autorytetach!
Jak dojrzałe jest oprzeć się w sprawach wiary na autorytecie Pana Boga!
Trzeba się codziennie modlić i klękać przed Panem Bogiem na dwa kolana, prosząc pokornie o łaskę wiary i o jej pomnożenie, jak uczniowie: „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5).
Żadne środowiska – modernistyczne (więc niekatolickie) czy tradycjonalistyczne (więc katolickie) – nie zapewnią nam wytrwania w wierze. Tylko Pan Bóg i Jego łaska oraz nasza decyzja i współpraca z łaską w Kościele Katolickim decydują o zbawieniu.
Idą czasy niezwykle trudne dla wiary. Już są. A trudności się jeszcze nasilą. „Wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu” (Mt 24, 10-12).
Roztropnościowa wskazówka jest zatem taka, aby trzymać się mocno tego, co Pan Bóg objawił a co Kościół Katolicki przez wieki nieomylnie i niezmiennie przekazywał.
Czas już dojrzał i możemy już publicznie wyartykułować pytania najpoważniejsze: Gdzie dzisiaj głoszona jest czysta katolicka wiara? Gdzie dzisiaj katolik może znaleźć nieskażony skarb odwiecznego i niezmiennego Bożego depozytu wiary?

Rozumiemy dobrze, że jest to pytanie dotyczące najważniejszej kwestii życia: zbawienia wiecznego. Jedynie wiara katolicka bowiem prowadzi do zbawienia duszy. „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary” (Wyznanie wiary św. Atanazego).
Z pewnością wszystko, co potrzebne jest, aby poznać drogę zbawienia, znajdziemy w zasobach Biblioteki 58→. Nasza codzienna lektura.
Wypowiadane, drukowane czy nagłaśniane prywatne opinijki – nowoczesne, wesołe czy śmiałe – tego czy innego popularnego w tych czy innych kręgach duchownego czy świeckiego, nie mają żadnego znaczenia w sprawach wiary.
Przy okazji można postawić pytania poważne i takie: Kto, kogo i w jakich celach promuje i nagłaśnia? Oraz: Kto, kogo i w jakich celach dezawuuje i wycisza? Niejeden, którego wpływowe środowiska mieniące się katolickimi ozdabiały nimbem, okazywał się tajnym lub jawnym destruktorem katolickiej wiary o niejasnych umocowaniach. Kwestia może dotyczyć też pewnych środowisk opiniotwórczych i portali internetowych, w których wielu złożyło nadzieję. Czuwajmy i bądźmy roztropni. Nie łatwowierni. A nadzieje nasze lokujmy w miejscu pewnym: w Panu Bogu i w nieomylnej i niezmiennej nauce Kościoła Katolickiego.
Jeśli tak sprawy dojrzale i po katolicku postrzegamy, wtedy jeśli się zdarzy, że głośne takie czy inne nimby czy autorytety tych czy innych duchownych czy świeckich – modernistycznych (więc niekatolickich) czy tradycjonalistycznych (więc katolickich) – upadną, my wiarę zachowamy, bo nie budowaliśmy jej na autorytecie tych czy innych ludzi, lecz na autorytecie Pana Boga.
Ta katolicka uwaga bardzo nam już jest, i będzie w przyszłości, przydatna – być może szybciej niż moglibyśmy się spodziewać. Niejednokrotnie.
Dlatego przy codziennym pacierzu, klęcząc na dwa kolana, powtarzajmy Panu Bogu rozumnie i z wiarą Akt wiary:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Dobrze i bezpiecznie jest poznawać Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji.
Dobrze i bezpiecznie jest wierzyć w Pana Boga.
Dobrze i bezpiecznie jest wierzyć Panu Bogu.
Dobrze i bezpiecznie jest pełnić Jego Wolę.
„Słowo Twe, Panie, trwa na wieki,
niezmienne jak niebiosa” (Ps 119, 89)!


Dzisiaj przypada 1. rocznica śmierci śp. Ks. Dr. Henryka Łuczaka SDB.
Requiescat in pace.

Z wdzięcznością za jego gorliwą (niedocenioną wśród swoich) służbę kapłańską i dar przyjaźni, przywołuję jedno z jego ostatnich obszerniejszych wystąpień – Kraków, 15 czerwca 2013, Nowy Porządek Świata i masoneria:


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube